Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
objednavky@vinarstvimunzar.cz
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je bohužel prázdný :(
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 Kč a máte vybranou dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Zámeckého Vinařství Munzar

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ MUNZAR DOMOUSNICE

platné od 1.4.2019

 

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně vystupuje firma Jiří Munzar, IČ 712 13 660 se sídlem Domousnice č.p. 1, 294 48 Domousnice, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátem města Mladá Boleslav jako provozovatel e-shopu a prodávající (více v sekci "o nás" a "kontakt") a na straně druhé je kupující.

Kupujícíje spotřebitel nebo podnikatel

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírání smlouvu s prodávajícím.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost na základě živnostenského povolení nebo jiným obdobným způsobem ses záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Povinností kupujícího je seznámit se s těmito VOP, jejíž nedílnou součástí je reklamační řád. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že s těmito VOP seznámil a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva k užívání obchodních značek a názvů, popř. firemních identifikačních znaků prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího.

S ohledem na novelu občanského zákoníku účinnou od 1.1.2014 obdrží kupující v potvrzovacím e-mailu objednávky kopii VOP v platném znění

Firma Jiří Munzar – Zámecké vinařství Domousnice je plátce DPH.

 

2) O registraci

Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze interně, bez pomoci třetích subjektů. Slouží pouze k plnění povinností na základě kupní smlouvy s Vámi.

Některé Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, dodací adresa a telefon) sdílíme s Vámi vybraným přepravcem za účelem doručení Vaší objednávky.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, v žádném případě nesdílíme s  třetím subjektem za účelem rozesílání nevyžádaných e-mailu, poštovních nabídek do schránky a nabídek po telefonu.

Plošné nabídkové e-maily pro všechny registrované nezasíláme.

Registrace je podmíněna účastí ve věrnostním programu a to za účelem automatické kumulace nákupů v tomto e-shopu za dané časové rozpětí. Systém přidělujeme na základě hodnoty realizovaných objednávek za určité období na tomto e-shopu lepší cenu podle dosaženého obratu (bod 11 těchto VOP).

Jednorázové objednávky lze uskutečnit i bez registrace. V tomto případě přicházíte o možnost kumulace nákupů za účelem získání lepší ceny.  Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v sekci "vše o nákupu" na stránkách eshopu.

 

3) sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající v souladu s §1820 občanského zákoníku sděluje následující a to:

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby - v příp. internetového a telefonické připojení dle podmínek Vašeho poskytovatele, prodávající neúčtuje žádné další poplatky s výjimkou smluvní přepravy
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím. Kupující je povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu pokud požaduje poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
 • Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou
 • Ceny zboží a služeb nabízených na e-shopu prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH, včetně veškerých poplatků, které stanovuje zákon, přičemž náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • V případě, že je kupující spotřebitel (tzn. není podnikatelem), má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů, která běží, jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
  • Kupující musí odeslat odstoupení od kupní smlouvy na dresu prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy v sekci "ke stažení"
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle §1837 občanského zákoníku):
 • dodávce zboží nebo služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího
 • o dodávce zboží, které bylo upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • V případně odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pokud jde o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, kupující spotřebitel hradí náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Kupující spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 • Doklad o koupi bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům  přístup ve svém profilu po přihlášení
 • V případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, v případě, že není sjednána náprava, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Tím může být například:
  • Úřad na ochranu osobních údajů
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  • Česká obchodní inspekce

 

4) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávky přes internetový obchod prodávajícího lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy přílohou oznámení o přijetí objednávky do systému prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 • Zboží, které není skladem a jejíž dostupnost není prodávajícímu známa
 • Kupujícímu, který zboží objednal na dobírku, ale zboží od přepravce nevyzvedl nebo bylo vráceno dopravcem zpět prodávajícímu z důvodu špatné adresy nebo na pokyn kupujícího (neplatí, když prodávající vrací zásilku z důvodu poškození dopravcem). Pokud má takový kupující zájem o uzavření další kupní smlouvy, bude požadována úhrada kupní ceny předem na bankovní účet prodávajícího.
 • Kupující o sobě do objednávky uvede nepravdivé nebo zavádějící informace

Všechny objednávky přijaté tímto e-shopem jsou závazné. O přijetí objednávky do systému jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Prodávají Vám poté potvrdí e-mailem nebo telefonicky tuto objednávku. O jednotlivém průběhu vyřizování objednávky jsou zasílány automatické informační e-maily a to:

 • Objednávka potvrzena – uzavření kupní smlouvy. Objednávka předána k vyřízení.
 • Objednávka vyřízena – objednávka zkompletována a připravena k odeslání, vyzvednutí
 • Objednávka odeslána – objednávka předána dopravci nebo připravena k osobnímu vyzvednutí

V detailu každého výrobku je vidět zdali je výrobek skladem, jaká je jeho dostupnost a v jakém množství. Údaj o dostupnosti je hlavním ukazatelem dostupnosti vín a ostatního zboží. Uvedené množství je pouze orientační, neboť se víno a zboží nabízené v tomto eshopu prodává mimo něj.

Víno, které není skladem je možné objednat, pokud není v údaji o dostupnosti uvedeno, že již nelze koupit.  Ostatní zboží, které není skladem, je sice možné objednat, ale dostupnost je nutné ověřit u dodavatele. Pokud není dodavatel schopen se vyjádřit k dodací lhůtě, bude prodávající kupujícího informovat a bude dohodnut další postup.

 

Storno objednávky

Objednávku, která je odesílána prostřednictvím třetí osoby (dopravce) k doručení lze zrušit před jejím odesláním (předáním dopravci k doručení) po dohodě s prodávajícím. Objednávky, které se nepředávají dopravci k doručení a jsou určené k osobnímu odběru v místě prodávajícího je možné po vzájemné domluvě zrušit i v momentě, kdy je již připravena k osobnímu odběru.

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit dle článku č. 8 těchto obchodních podmínek.

Prodávající stornuje objednávku, pokud si jí kupující nevyzvedne do sedmi kalendářních dní od momentu, kdy kupujícímu byla doručena výzva k osobnímu odběru. Individuálně lze dohodnout jiný termín.

 

5) Možnosti dodání, dodací podmínky a cena dopravy

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice, mechanické poškození krabice). Kupující je oprávněn a je mu doporučeno odmítnout převzetí zásilky, pokud je např. viditelně poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce chce převzít, je nezbytné jí na místě vyzvednutí před pracovníkem přepravce otevřít a rozsah poškození nafotit a sepsat záznam o škodě. Vzhledem k časové náročnosti tohoto postupu nemusí doručující pracovník s tímto postupem souhlasit. Kupujícímu je v tomto případě vřele doporučeno zásilku odmítnout a nechat jí vrátit zpět prodávajícímu.

Prodávající nemůže začít řešit reklamaci přepravy s přepravcem bez  důkazů o jeho pochybení. Důkazem může být pouze poškozený originálně zabalený balík samotný, který se vrátil zpět prodávajícímu, nebo škodní protokol podepsaný přepravcem a fotodokumentace poškozeného obsahu. Tato skutečnost také dává prodávajícímu možnost prokázat, že nejednal v rozporu s kupní smlouvou.

Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@vinarstvimunzar.cz či telefonicky a zásilku nepřebírat, vrátí se nám zpět. Reklamaci s dopravcem si vyřídíme sami a Vám pošleme novou zásilku. Pokud objevíte chybějící položky v balíku, také nám napište, vzniklou situaci vyřešíme.

Pokud si kupující zásilku z jakéhokoliv důvodu nevyzvedne a ta se vrátí zpět prodávajícímu, považuje se tato zásilka za nevyzvednutou a je automaticky stornována. Pokud má kupující zájem o opětovnou dodávku zboží, musí učinit objednávku novou (v souladu s čl.4 těchto VOP) a prodávající bude u tohoto kupujícího akceptovat pouze úhradu za zboží předem na bankovní účet prodejce.

Přeprava, doručení, pravidla a ceny jednotlivých dopravců jsou plně v režii daných přepravců a my jako prodávající je nemůžeme ovlivnit. Ovlivnit můžeme však výběr přepravců, kteří naše vína budou doručovat. Pokud se kupující setká s nevhodným chováním nebo nevhodnými praktikami dopravce, může toto oznámit prodávajícímu za účelem sjednání pořádku.

 

MOŽNOSTI DOPRAVY

Osobní odběr

Objednávku je možné osobně vyzvednout po předchozí domluvě. Kupující může v poznámce v košíku objednávky uvést, kdy si chce pro objednávku přijít. Tento termín mu bude prodávajícím potvrzen nebo navrhnut jiný termín. 
Osobní odběr je vždy zdarma. Kupujícímu je vždy oznámeno prostřednictví e-mailu anebo SMS, že jeho objednávka je připravena k vyzvednutí. Objednané zboží na Vás bude čekat 1 kalendářní týden od této výzvy. Delší termín je možné si domluvit telefonicky nebo emailem.

Při osobním odběru je možné platit pouze v hotovosti na místě nebo předem na náš bankovní účet. Při platbě předem bude objednávka vydána osobě, která je uvedena v objednávce a prokáže se platným dokladem totožnosti.

 

Zboží doručováno zásilkovou společností Messenger

Zboží bude doručeno zásilkovou službou na Vámi požadovanou adresu až k Vaším dveřím. Doba dodání od objednání trvá běžně 2-3 pracovní dny, pokud je skladem.

Zákazník bude kontaktován prostřednictvím SMS s informací o plánovaném doručení. Doručuje se v pracovní dny od 8 do 17 hodin po celé ČR.

 • Přepravní společnost vykoná pokus o doručení na Vámi udanou adresu. Pokud víte, že na dané adrese nebýváte přes den doma, zvolte buď dodání do zaměstnání, k sousedům, nebo alternativní způsob doručení – např. balík na poštu.
 • Zasíláme v kartónových krabicích na víno s dělícími přepážkami mezi lahvemi pro 6ks
 • S cenou přepravy má kupující možnost se seznámit vždy v košíku objednávky před jejím odesláním
 • Tímto způsobem můžeme najednou odeslat na Vaší adresu až 20 balíků

 

Zboží doručováno Českou poštou

Zboží bude doručeno Českou poštou. Dobu dodání nelze garantovat, trvá v průměru 1-2 pracovních dní od objednávky.

Balík na poštu

 • Česká pošta doručí a uloží balík na pobočce pošty, kterou si vybere. Tam si ho budete moci vyzvednout následujících 7 dní.Vzhledem k povaze obsahu, doporučujeme vyzvednout co nejdříve! Pracovník Vám nevloží do schránky oznámení o uložení balíku, tato informace Vám příjde jako SMS na telefon.
 • V jednom balíku posíláme max. 6 ks lahví vín. Větší objednávku posíláme jako vícekusovou zásilku.
 • Všechny balíky zasíláme jako křehké
 • Cenu přepravy kupující zjistí po vložení všech požadovaných položek do košíku. Cena je vypočtena a vychází z platného ceníku České pošty s.p. pro tento produkt

 

Pokud bydlíte od nás max. 20km, dovezeme Vám Vaší objednávku sami a to zdarma

Pokud bydlíte v našem okolí, nabízíme možnost dovést Vám objednávku osobně až ke dveřím. Pokud bude k dispozici tento způsob dopravy ve Vašem košíku, pohodlně ho zvolte a dokončete objednávku. My se Vám hned ozveme a dohodneme s Vámi termín a čas převzetí, tak jak se Vám to hodí. Minimálně Vám dovezeme 3 láhve.

Pro Vaší představu je to okruh zhruba Mnichovo Hradiště, Ml. Boleslav, Horní Bousov, Sobotka, Dobrovice.

Adresa dodání je určující.

 

MOŽNOSTI PLACENÍ OBJEDNÁVKY

Možnosti placení za objednané zboží jsou následující:

 • Placení v hotovosti při osobním odběru u nás na zámku
 • Placení bezhotovostním převodem zálohovou fakturou (platba předem) - Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, pokud nebude zálohová faktura uhrazena do dne splatnosti.
 • Platba při převzetí od přepravce (dobírka)
  • Na dobírku lze odeslat objednávky v hodnotě max. 4000 Kč bez DPH. Při objednávce většího množství lahví je nutné buď zaplatit zboží v hotovosti při osobním odběru, případně předem na náš bankovní účet – na základě námi vydané zálohové faktury. Pro urychlení expedice je možné zaslat na náš e-mail potvrzení o odeslané platbě kupní ceny ve prospěch našeho bankovního účtu.

6) Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží (vína a sommelierských doplňků) kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína, která jsou uzavřena korkem a nejsou otevřená je 6 měsíců. U sommelierských doplňků a skla je záruční doba 24 měsíců. U čokolád a jiných potravin je záruka do data minimální/doporučené trvanlivosti.

Záruka poskytovaná na lahvová vína se nevztahuje na vady vína a vady vzhledu způsobené nesprávným skladováním, např. v nevhodné teplotě, často měnící se teplotě, láhev skladovaná nastojato (korkem nahoru) a další vady vína způsobené nesprávnou manipulací kupujícím (např. dlouho otevřená láhev s vínem, jejíž obsah zoxidoval). Kupující má možnost se na v tomto e-shopu seznámit s obecnými principy skladování a manipulace s vínem.

 

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

8) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (nikoliv kupující podnikatel). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několik částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Prodávající na svých stránkách e-shopu nabízí vzorový dokument pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě 14ti dnů. Záleží na kupujícím zda-li formulář využije nebo zda-li použije vlastní formu - ta musí mít patřičné náležitosti.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je určující nikoliv moment vrácení zboží, ale moment odeslání aktu odstoupení (např. doporučeně poštou či emailem) prodávajícímu. Prodávající kupujícímu potvrdí přijetí požadavku na odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které uvedl ve formuláři o odstoupení od kupní smlouvy, že vrací. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Správný postup a informace jak vrátit zboží ve 14ti denní lhůtě je uveden v sekci "Vše o nákupu" a "vrácení zboží".

Prodávající vrátí kupujícímu, který odstoupil od kupní smlouvy přijaté peněžní prostředky nejdéle do 14 ti dnů od odstoupení smlouvy včetně nákladů nutných na dodání zboží kupujícímu (nutné náklady jsou ovšem chápány jako nejmenší možné). Prodávající avšak není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal na adresu prodávajícího.

Z hygienických důvodů nelze vracet již otevřené láhve s vínem, rozbalené čokolády a jiné otevřené potraviny - ty lze pouze reklamovat pro vady u prodávajícího

 

9) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a směrnicí GDPR. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem plnění z kupní smlouvy v nutném rozsahu po dobu vyžadovanou dalšími právními předpisy.

Pokud to vyžadují jiné právní předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o DPH apod.), kupující uděluje souhlas k archivaci svých osobních údajů jím poskytnutých  na základě kupní smlouvy po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena dotčenými právnimi předpisy. Po uplynutí nejdelší archivační lhůty stanovené příslušnými dotčenými právními předpisy budou údaje zničeny.

Samotný akt vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů ještě před uskutečněním plnění ze strany prodávající může v jisté míře zapříčinit nemožnost prodávajícího zpracovat a doručit objednávku danému kupujícímu.  Osobní data kupujícího slouží výhradně pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Prodávající  se zavazuje neposkytovat třetím osobám tyto osobní údaje s výjimkou těch osobních údajů zákazníků, které potřebují externí dopravci pro doručení zboží.

Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů z důvodu zpracovávání a spravování osobních údajů svých zákazníků. Veškeré poskytnuté údaje kupujícími uchovává a zpracovává pouze Zámecké vinařství Munzar Domousnice.

Kupující má právo na opravu svých osobních údajů, jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. To může učinit buď po přihlášení do e-shopu prodávajícího, nebo písemně poštou nebo e-mailem (viz sekce "kontakt")

V případě, že se domníváte, že prodávající zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo pokud jste dostali od nás nevyžádané obchodní sdělení, sdělte to nejprve nám, ať můžeme sjednat nápravu. Pokud to nepomůže, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností.

 

10) Reklamace  a reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené nebo má vady chuti, postupujte dle reklamačního řádu níže. Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě, postupujte bodem č. 8 těchto obchodních podmínek!

Reklamaci u vín lze uplatit jen na zjevné vady chuti a vzhledu (příklady viz sekce "vady a nemoci vína"). Zboží by mělo být vhledem k jeho charakteru vráceno v původním obalu (tj. v láhvi), která je plná nejméně do 2/3 obsahu a bezpečně uzavřená zátkou tak, aby bylo zabráněno vylití během přepravy - po vylití láhve není možné reklamaci posoudit a může být zamítnuta.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující (podrobnosti viz níže).

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté, opatřené náležitými doklady (kopie faktury, fotografie vady atp.) a popisem vady (kupující může využít reklamačního formuláře umístěného v sekci "ke stažení")

 

Příprava zboží k reklamaci a reklamační řád

Při reklamaci doporučujeme využít kartónový obal, ve kterém jste zboží dostali. V případě, že ho již nemáte, využijte kartónovou krabici, která bude bezpečná pro přepravu lahví (plná láhev
750 ml váží zhruba 1,1 kg)
. Zboží určené pro přepravu dopravcem musí být řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Lze doporučit použití bublinkové folie.

 1. Reklamované zboží musí být kompletní, tedy včetně všech dárků, dárkových krabic a potřeb, které jste dostali společně s reklamovaným produktem - to pouze v případě, kdy si přejete odstoupit od kupní smlouvy. V případě požadované výměny kus za kus reklamujte pouze vadný kus zboží.
 2. Do balíku přiložte vyplněný reklamační formulář z našich stránek nebo Váš vlastní (viz sekce "ke stažení") a doklad o koupi.
 3. Dopravte k nám balík dle Vámi požadovaných možností. Buď ho kupující zašle na své vlastní náklady na naší adresu balíkem, který nebude na dobírku!(reklamace na dobírku nepřebíráme) nebo ho přiveze zpět k nám na Zámek. (viz sekce "kontakt").
 4. Po fyzickém obdržení zboží obdržíte reklamační protokol na vámi uvedený e-mail.
 5. Reklamace bude posouzena do 7 dnů ode dne, kdy prodávající fyzicky obdržel reklamované zboží
 6. O vyřízení reklamace Vás budeme vždy informovat na uvedeném e-mailu.
 7. V případě reklamaceposouzené jako oprávněná, bude reklamace vyřízena v souladu s požadovaným způsobem vyřízení reklamace, tak jak kupující uvedl v reklamačním formuláři. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu nutných výdajů spojených s reklamací (nutné náklady jsou ovšem chápány jako nejmenší možné). Pokud kupující požaduje výměnu vadného zboží za bezvadné, prodávající uhradí náklady spojené s výměnou zboží zpět ke kupujícímu.
 8. V případě reklamace posouzené jako neoprávněná, bude kupující vzhledem k povaze prodaného zboží kontaktován se sdělením, že jeho reklamace je zamítnuta a bude sdělen důvod zamítnutí. V tomto případě nutné výdaje kupujícího spojené s reklamací nevracíme.

 

11) Věrnostní program

Tento věrnostní program odměňuje naše stálé zákazníky za jejich nákupy. Je určen pro stávající registrované zákazníky a pro všechny další na našem e-shopu. Registraci požadujeme hlavně z důvodu evidence nákupů, neboť je sleva počítána z objemu objednávek. Vše osobní údaje, především e-mail nebudeme využívat k marketingové masáži, ale pouze ke komunikaci s Vámi v rámci vyřizování objednávek.

Obrat registrovaného uživatele je počítán z objednávek odeslaných z registrovaného účtu a vyřízených za posledních 24 kalendářních měsíců přes tento e-shop. Systém na základě objemů objednávek průběžně stanovuje výši slevy, kterou uvidíte po přihlášení v záhlaví e-shopu. Obrat nákupů je počítán z hodnoty objednávky včetně DPH.

Programu se mohou účastnit jak koneční spotřebitelé, tak osoby nakupující v rámci své podnikatelské činnosti

Pokud se přihlásíte s účtem, který má nastavenou slevu, v katalogu produktů vidíte již cenu po Vaší slevě!

 

Slevy na další nákupy udělujeme registrovaným uživatelům následovně:

 • Dosavadní nákupy více jak 500 Kč                1%
 • Dosavadní nákupy více jak 1000 Kč              2%
 • Dosavadní nákupy více jak 1500 Kč              3%
 • Dosavadní nákupy více jak 2000 Kč              4%
 • Dosavadní nákupy více jak 3000 Kč              5%
 • Dosavadní nákupy více jak 4000 Kč              6%
 • Dosavadní nákupy více jak 5000 Kč              7%
 • Dosavadní nákupy více jak 6500 Kč              8%
 • Dosavadní nákupy více jak 8000 Kč              9%
 • Dosavadní nákupy více jak 9500 Kč              10%
 • Dosavadní nákupy více jak 11000 Kč             11%
 • Dosavadní nákupy více jak 13000 Kč             12%
 • Dosavadní nákupy více jak 15000 Kč             13%
 • Dosavadní nákupy více jak 17000 Kč             14%
 • Dosavadní nákupy více jak 19000 Kč             15%
 • Dosavadní nákupy více jak 21000 Kč             16%
 • Dosavadní nákupy více jak 25000 Kč             17%
 • Dosavadní nákupy více jak 30000 Kč             18%
 • Dosavadní nákupy více jak 40000 Kč             19%
 • Dosavadní nákupy více jak 50000 Kč             20%

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. dubna 2019

© 2018 Zámecké Vinařství Munzar Domousnice. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz